جمعه , خرداد ۴ ۱۳۹۷
خانه / حیوانات خانگی / سگ / نحوه نگهداری از سگ دوبرمن
نحوه نگهداری از سگ دوبرمن
نحوه نگهداری از سگ دوبرمن

نحوه نگهداری از سگ دوبرمن

با ریشه های نژادی مبهم دابرمن درمقام تطبیق دریک دوره زمانی کوتاه به یک تیپ ثابت تبدیل شده است. ویژگیهای آن ازلحاظ شکل بدنی وهمین طورروحیه وشجاعت نیازوتقاضای داشتن آن را دربسیاری ازکشورها وسعت بخشیده است. منشا آن درناحیه آپولدا واقع درآلمان ودرحدود سال 1890 خوانده شده ودرسال 1900 به طوررسمی شناسائی شده است. این نژاد نام خود را ازنام Louis Doberman اهالی آپولدا کسب کرده است. با داشتن مرتبه متوسط وظاهرخوش تراش.  در ادامه در مطلب سگ در مورد نحوه نگهداری از سگ دوبرمن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

نحوه نگهداری از سگ دوبرمن

قدرت عضلانی زیاد آن درنگاه اول جلب توجه نمی کند. ساختاربدنی. عضلات متراکمی که درزیرپوست قرارگرفته اند. زیبائی وخوش رنگ ونگاری آن هرتازه کاری را به مغلوط می اندازد. هوشیاری. چابکی. چالاکی عضلات ورفتاروجوه آشکاری است که درچشم هربیننده ای جلب توجه می کند. دابرمن سگی باوفا است وبیشترازهرنژادی اثرات حیوانات نجیب زاده را دارا می باشد. پوزه قوی. سرمثلث شکل . زانوی به خوبی شکل گرفته وحاشیه های بدن کاملا مشخص وبارزهستند.

اثرات نترسی وکنجکاوی درچشمهای تیره ودرهماهنگی با ویژگی های بدن کاملا مشخص است. دابرمن ازلحاظ بدنی قوی ترازآنچه که هست به نظرمی رسد وبا غریزه خطاناپذیرخود درحالت آماده باش سریعا پاسخ داده وبه خوبی ازصاحبان خود دفاع می کند وبا این حال سگی فرمانبردار. مطیع واشرافی است.

 

سر:درازو ازمنظره جلوئی وپهلو شبیه به یک مثلث است. هنگامی که ازجلوبه حیوان نگاه می شود سربه طرف قاعده گوشها وبه صورت یک خط صاف وبه تدریج پهن می شود. چشمها بادامی شکل دارای عمق متوسط با حالتی قوی وپرانرژی که رنگ آن ازقهوه ای نادره و عادی تا قهوه ای تیره درسگهای سیاه رنگ وقرمز.

خاکستری وحنایی درسگهای لکه دارمتغیراست. سایه های تیره تربهترهستند. گوشهای کوتاه شده را به صورت اهتزاز نگه می دارد. قله جمجه پهن است. استمرار خط پوزه با خط بالائی جمجمه موازی است. گونه ها پهن وعضلانی هستند. بینی درسگهای سیاه سیاه یک دست است ودرسگهای قرمز. قهوه ای تیره ودرسگهای خاکستری(آبی). خاکستری ودرسگهای حنائی به رنگ برنزمی باشد. لبها کاملا نزدیک به فکها قرارمی گیرد. فکها کامل وقوی است وکاملا فضای زیرچشمها را پرمی کند. دندانها زورمند وسفید هستند. دندانهای پیش پائینی عمودی بوده ودرتماس با سطح داخلی دندانهای پیش بالائی است. لذا عملکرد آن دقیقا به یک قیچی است .

نحوه نگهداری از سگ دوبرمن

گردن: متواضعانه و متكبرانه نگه داشته می شود وبه خوبی عضلانی است. انحنای مناسبی دارد وبه سمت بدن وبه تدریج پهن می شود. کتفها نفیس و ادنی وایجاد یک ناحیه مشهور درروی بدن می کند.

ســیــنـــه: پهن وجلو ســیــنـــه کاملا مشخص است. دنده ها به خوبی درناحیه ستون مهره ها محافظه كاری دارد. اما قسمت پائین آن پهن می شود. شکم به خوبی بالا است وبه صورت یک خط منحنی اززیر ســیــنـــه به سمت عقب شروع می شود کمرپهن وعضلانی است.

دم: تقریبا درحد دومین مفصل بریده می شود. به نظرمی رسد که دم درادامه ستون مهره واقع شده وتنها هنگامی که سگ درحالت هیجان وهوشیاری است کمی بالاترازخط افقی قرارمی گیرد.

پاها: زاویه های اندام حرکتی خلفی درتعادل با اندامهای قدامی است. به طوری که استخوانهای اطراف مفصل رانی لگنی با ستون مهره زاویه 30 می سازد ودرنتیجه ایجاد یک کفل گرد وروبه خارج می نماید. ران طویل. پهن وبا لگن زاویه عمودی دارد. این قسمت ازهردوسو عضلانی است. مفصل زانو به خوبی مشخص است. ران وساق ازطول انطباق برخوردارند. یا وقتی كه ازعقب به حیوان نگاه شود پاها عمودی وموازی با یکدیگرند. پنجه ها نظیراندام قدامی وشبیه به گربه بوده وبه داخل یا خارج چرخش ندارند.

لکه ها: لکه های زنگاری وکاملا مشخص که دربالای چشمها. روی پوزه. گلو. جلو ســیــنـــه . برروی تمام اندامهای حرکتی. پنجه ها وزیردم نظر می شود. لکه های سفید روی ســیــنـــه که از3 سانتی مترمربع بزرگترنباشند قابل قبول هستند.رفتار: سگی است پرانرژی. دقیق. مصمم. هوشیار. نترس. عالی ومطیع ودرعین حال مهاجم.

اندازه: اوج درناحیه جدوگاه درسگهای نر65 الی 70 سانتی مترو درسگهای ماده 60 الی 65 سانتی متر. این حاصل که ازناحیه جدوگاه تا زمین حد گیری می شود باید برابربا شمار افقی جلو ســیــنـــه تا زائده پشتی ران باشد

دوبرمن از پینچر آلمانی مشتق شده است.پوشش: نرم، کوتاه، ضخیم و شفافرنگ: سیاه یکدست، قهوه ای، آبی و یا بلوطی با نقاط بلوطی روی سر و بدن و پاهاخصوصیات: چشمهای بادامی، گوشهای نوک تیز، گردن قوس مناسب، بدن مستطیلی، معمولاً دم را روی مفصل دومین مهره دمی قطع می کند.اندازه: نر: قد: inc 28-26 وزن: 88-66 پوند.

نحوه نگهداری از سگ دوبرمن

ماده: قد: inc 26-24 وزن:نگهداری: دارا میزان زیادی تمرین و تحرک است و هر 2 روز یکبار باید برس کشیده شود.خصوصیات رفتاری: سگی فرمانبردار که می تواند حیوان دست آموز خوبی برای صاحبش باشد اما باید به محافظت و تربیت آن توجه شود

 

دابِرمَن سگی است با جثه متوسط ، بدنی تو پر ، عضلانی و قوی که جهت سرعت زیاد و تحكیم طراحی شده است. از لحاظ ظاهری زیبا و از لحاظ رفتار و حرکات نجیب ، پرانرژی ، مصمم، باریك بین، مطیع و نفیس و فكسنی می باشد. یک دابِرمَن اصیل و تربیت یافته ماهیت خود را بعنوان یک دوست و یک محافظ باوفا به اثبات رسانده است. چشمها بادامی شکل ، دارای عمق متوسط با حالتی قوی و پر انرژی که رنگ آن از قهوه ای معمولی تا قهوه ای تیره در سیاه رنگ و قرمز و خاکستری و حنایی در سگهای لکه دار متغیر است. گوشهای کوتاه شده را بصورت افراشته نگاه می دارد. دندانها بسیار قوی و سفید هستند و عملکرد آن دقیقاً شبیه به قیچی است.

نحوه نگهداری از سگ دوبرمن

خلق وخو

سگی است پر انرژی ، دقیق ، مصمم ، باریك اندیش ، نترس ، نفیس و فكسنی و مطیع و در عین حال مهاجم. روشن ضمیری ، چاوکی و چالاکی عضلات و رفتار وجود آشکاری است که در چشم هر شاهد ای جلب توجه می کند. دابِرمَن سگی باوفا است و بیشتر از هر نژادی اثرات چهارپایان نجیب زاده را دارا می باشد. حس شجاعت و کنجکاوی در چشمهای تیره و در همانندی با ویژگیهای بدن کاملاً مشخص است.

مشکلات سلامتی

غالباً سگ سلامتی است. بیماریهای خونی ، مشکل چاق شدن در سنین بالا ، نفخ ، مشکلات لگن و بیماریهای قلبی قابل ذکر می باشد.

شرایط نگهداری

برای احتراس در آپارتمان مناسب می باشد به شرط آنکه در طول روز به آن اجازه انجام سعی بدنی کافی داده شود. اما كامل بلوز ركابی مکان برای او یک حیاط متوسط خواهد بود. دابِرمَن نسبت به سرما حساس است به این دلیل در مناطق سردسیر، پلیس قادر به کار با این نژاد نمی باشد.

همچنین ببینید

چه غذاهایی برای سگ هاسکی مناسب است

چه غذاهایی برای سگ هاسکی مناسب است

سگ های هاسکی به عنوان ستوران و آدمیان خیلی فعال متمایز شده اند بدین لحاظ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *